Kunstig intelligens – Hva bør du vite?

Kunstig intelligens eller artificial intelligence (AI) som det heter på engelsk, er et fenomen som det stadig publiseres flere artikler om. Det å ha kjennskap og kompetanse rundt AI blir stadig mer ettertraktet, og vi må alle før eller siden forholde oss til kunstig intelligens. Til tross for dette er det i dag mange som er skeptiske og som mangler forståelse rundt temaet. Grunner til dette kan blant annet være at den informasjonen som er tilgjengelig, ofte er fagartikler med komplisert fagspråk og som ofte er skrevet til personer med teknisk bakgrunn. Dette gjør det vanskelig for folk flest å forstå hva begrepet egentlig innebærer. Det er imidlertid viktig å ha oversikt over det, da det påvirker og vil fortsette å påvirke hver og en av oss i fremtiden som kommer.

Er du en av dem som ikke helt har forstått hva kunstig intelligens går ut på eller hvordan det påvirker vår hverdag? Eller kanskje du ikke har satt deg helt inn i det enda? tvil ikke. Jeg har laget en kort oversikt over hva du bør vite om kunstig intelligens i første omgang.

#1 Hva er kunstig intelligens? 
Først og fremst er det nødvendig å ha en forståelse av hva kunstig intelligens er. Det finnes mange definisjoner, men i mellomtiden opplever jeg at de aller fleste er svært kompliserte og vanskelige å forstå. Med en smule tålmodighet har jeg klart å finne frem til en definisjon jeg synes dekker begrepet tilstrekkelig:

Kunstig intelligens er et område innen datavitenskap som omhandler maskiners evne til å utføre intellektuelle oppgaver på linje med mennesker. Det implementeres gjennom avanserte algoritmer, som kjøres på stadig kraftigere hardware.

Kunstig intelligens er med andre ord en samlebetegnelse på kraftige dataprogrammer. Tradisjonelle dataprogrammer er bygget opp sånn at programmereren (de som lager programmet) bestemmer i hver minste detalj det som skjer i dataprogrammet. Word, Excel og denne nettsiden fungerer på en slik måte. AI fungerer derimot på en annen måte. Istedenfor at programmereren på forhånd skal bestemme alt som skal skje i dataprogrammet, så trener man den opp med for eksempel bilder eller andre ting som gjør at den kunstige intelligensen lærer av det den ser, lærer seg å gjenkjenne mønstre. Jo større mengder data som er tilgjengelig, jo bedre og mer raffinert blir den kunstige intelligensen i problemløsningen. På noen områder har AI til og med blitt flinkere enn oss mennesker. Et eksempel på dette er evnen til å gjenkjenne bilder, som blant annet Facebook har benyttet seg av i sine tag-funksjoner.

Man kan dermed si at dataprogrammet består av ferdigheter og kunnskaper til å utføre menneskelige oppgaver på egenhånd. Likevel har definisjonen en «terskel» på hvor intelligent en maskin må være før den kan klassifiseres som intelligent. Hvor denne terskelen går er det uenigheter om. Førstelektor og doktorgradskandidat ved Institutt for datateknologi ved Universitetet i Tromsø mener at det bør være en høyere terskel. For eksempel er det ikke nok at det baserer seg på sensorer som registrerer bevegelse på en svingdør, men snarere om svingdøren hadde kjent igjen bestemte personer og kun åpnet seg for dem. Først da ville det vært kunstig intelligens i hans øyne. Andre er uenige og mener det bør være en lavere terskel. Foreløpig har denne terskelen ikke blitt definert og inntil videre velger jeg å si at påstanden om høyere terskel virker rimelig.

Programvarene kan programmeres i fysiske gjenstander for eksempel i roboter eller andre maskiner. Programvaren består av det som kalles algoritmer og er det som gjør maskinen i stand til å utføre ulike oppgaver. En enkel forklaring på hva en algoritme er at det er en oppskrift på hvordan noe skal utføres og hvis den følges vil det gi et bestemt resultat. For eksempel når du baker etter en oppskrift og du følger ulike trinn for å komme til en ferdig kake, så har algoritmen samme funksjon.

IF THIS, THEN THAT

#2 Hva brukes kunstig intelligens til?
Formålet med kunstig intelligens er på mange måter å bidra til å gjøre livet bedre og enklere for oss alle. Det er hovedsakelig et hjelpemiddel og det er i dag implementert i ulike sektorer, spesielt der det er mye data tilgjengelig som for eksempel i sosiale medier, hos de store aktørene Google og Facebook.

Er du eier av en smarttelefon? Ja, da er du faktisk allerede eksponert for kunstig intelligens. Faktisk kan mobiltelefonen din inneholde flere kunstige intelligenser. Alt fra stemmegjenkjenningsprogrammet til Apple, Siri, til når du skriver en tekstmelding og det blir foreslått ord til deg. Eller hver gang du får anbefalt et produkt, en sang eller noe annet som er tilpasset deg og dine behov, er det kunstig intelligens som står bak det hele. Kanskje har du også lagt merke til «chatbotene» som stadig dukker når du besøker ulike nettsteder.

Kunstig intelligens bidrar blant annet til diagnostisering av sykdom. I forbindelse med dette bruker man en teknikk som kalles dyp læring. Dette er en mer avansert teknikk som går ut på at kunstig intelligens i større grad kan forstå innholdet i ting og at man dermed slipper å spesialbygge den. Ifølge eksperter vil dette i stor grad kunne effektivisere prosesser og hjelpe oss med å ta riktige avgjørelser når det kommer til å stille diagnoser.

AI brukes til mye. Nedenfor har jeg laget en liste over andre ting som benytter kunstig intelligens. Du kan lese mer om hver enkelt ved å klikke på lenkene. Når det er sagt er det vel å merke at det finnes flere enn disse og at listen stadig blir lenger.

#3 Hvilke utfordringer kan vi forvente?
Det er mange uenigheter når det kommer til dette spørsmålet. Mange liker å spekulere rundt det og du har sikkert hørt den kjente påstanden om at kunstig intelligens fører til økende arbeidsledighet. Mange er bekymret og kanskje er det flere grunner til å være det. Hva er det egentlig vi kan forvente oss i fremtiden?

At kunstig intelligens er et fantastisk verktøy er det mange grunner til å være enig i. Blant annet bidrar det til effektivisering og nøyaktighet og gir store muligheter på mange områder. Men som alle ting, er det som oftest noen baksider. Mange liker å male frem et dystopisk bilde av fremtiden og frykter en virkelighet hvor roboter og AI erstatter mennesket. Kan kunstig intelligens faktisk ta over for mennesket?

Svaret er både ja og nei. Enkelte oppgaver vil kunne erstattes av roboter og kunstig intelligens fordi det faktisk løser oppgavene bedre enn oss. Dette vil følgelig føre til at enkelte jobber blir erstattet av teknologien. På en annen side ser vi i dag at det er flere egenskaper ved mennesket som det er vanskelig å gjenskape, som for eksempel det å gå. Mange bedrifter jobber med å løse denne problemstillingen, men dette er ingen lett oppgave. Grunnen til det er at algoritmene blir ikke noe bedre enn de dataene vi plasserer i dem, slik at det blir vanskelig å kunne forvente perfekte algoritmer, på samme måte som vi ikke forventer perfekte mennesker.

Jeg tror heller spørsmålet bør handle om i hvilken grad systemene skal få lov til å ta avgjørelser og hva vi bør overlate til oss selv. Mennesket bør være involvert og få det siste ordet. Jeg tror ikke det er mulig å få algoritmer til å forstå kontekster like godt som mennesker, og i mange situasjoner er dette avgjørende. Mennesket er drevet av emosjoner og for meg blir det vanskelig å tenke meg at en robot skal være kvalifisert til å for eksempel kunne ta en avgjørelse på vegne av barneverntjenesten om et barn skal bli fratatt familien sin eller ikke. Hva som skaper mening for oss mennesker er ikke noe man nødvendigvis kan programmere algoritmene til. Det blir derfor nødvendig å definere i hvilke sammenhenger mennesker skal være de som tar de endelige avgjørelsene.

Vi vil aldri med sikkerhet kunne vite hva som venter oss fremover og som alt blir dette bare en av mange tanker om fremtiden. Imidlertid oppfordrer jeg alle til å danne egne meninger når det kommer til dette spørsmålet.

Så.. hva tror du?

-Azul Delfina

Kilder:
https://medium.com/systek/kunstig-intelligens-hva-må-du-vite-5ed6d082c116
https://www.tu.no/artikler/5-sporsmal-om-kunstig-intelligens/397886
https://titan.uio.no/node/2335
https://www.vi.no/teknologi/du-bruker-kunstig-intelligens-hver-dag/70274342


One Reply to “Kunstig intelligens – Hva bør du vite?”

  1. Fint å se at du har kommet godt i gang bloggingen! Interessant tema du belyser, og oppsette ditt gjør det enkelt å lese. Innlegget er veldig bra, men hvis det er noe jeg skal pirke på er det at du må prøve å være litt mer kort og konsis.
    Les gjerne innlegget på stammen.no (https://stammen.no/studenter/pyramideprinsippet?fbclid=IwAR2-j1f7gEoiMiLbsK3TuUtMRZpd8jjv42gZD2VfBQHyvIyLa5TLWA66IaQ) for mer informasjon om oppbygging av blogginnlegg.

    Gleder meg til å lese mer! 🙂

Legg igjen en kommentar