Digital økonomi: Nettverkseffekter og increasing returns

Nettverkseffekter og increasing returns er begreper man ikke slipper unna når man snakker eller leser om digital økonomi. «The winner takes it all» er et ordtak som brukes i ulike sammenhenger og som ikke blir mindre aktuell i forbindelse med disse begrepene. Har du noen gang lurt på hvordan Facebook ble så stor? nettverkseffekter og increasing returns er suksess-faktorene som fikk Facebook dit det er i dag.

Når nytteverdien av et gode eller en tjeneste øker jo flere brukere som kommer inn i et nettverk, oppstår nettverkseffekter. Effekten forklares nærmere av det som blir kalt Metcalfs lov.

For å illustrere hvordan nettverkseffekter fungerer i praksis, skal jeg bruke den digitale tjenesten Airbnb som eksempel. Nettstedet gir verter og gjester mulighet til å bli kjent gjennom detaljerte profiler, anmeldelser fra tidligere gjester og bekreftende verifiseringer. Dette er et design som skaper et felleskap hvor brukere kan kommunisere med hverandre og som bygger på tillit. Gode omtaler fra gjester og scores bidrar til økt tillit og god omtale tiltrekker seg potensielle kunder til tjenesten. Jo flere brukere, jo flere anmeldelser og jo mer nytte vil dette gi kundene til Airbnb.

Prinsippet increasing returns fører til at fortjenesten øker i takt med størrelsen på nettverket, og grunnene for å utvide nettverket øker deretter. Utvidelse av nettverk kan blant annet gjøres ved å tilby tjenesten gratis slik som Facebook og Finn har gjort. Dette lar seg gjøre fordi grensekostnadene, kostnaden av å betjente én kunde til, er tilnærmet null. Kostnaden er altså det samme om du betjener en tjeneste med 10 eller 10.000 personer.

Konsekvensen av nettverkseffekter og increasing returns er at noen tjenester vokser seg større enn andre og blir det man kaller naturlige monopoler. Utfordringen blir imidlertid at det blir vanskelig for mindre og nye aktører å komme på banen med mindre de har kunnskap om dette. Rent teknologisk er det ikke umulig å utvikle digitale tjenester som er bedre enn de som regjerer i dag, men fordi tjenestene allerede er så store som de er, blir det krevende å få brukere til å bytte over til alternative tjenester. Og i denne sammenhengen får «The winner takes it all» økt betydning.

Azul Delfina

Legg igjen en kommentar