9 byggeklosser for en suksessfull forretningsmodell

Studier viser at 7 av 10 startups går konkurs etter fem år. Unngå å havne i samme båt med Business Model Canvas!

Business Model Canvas eller «BMC» er et strategisk verktøy som du kan benytte deg av når du skal utvikle en ny eller videreutvikle en eksisterende forretningsmodell.

Modellen er utviklet av Alexander Osterwalder og tar sikte i 9 trinn eller «byggeklosser» som til sammen utgjør et visuelt diagram eller lerret slik bildet over viser. Du kan bruke lerretet til å beskrive, designe, utfordre og dreie forretningsmodellen din.

Business Model Canvas består av følgende ni byggeklosser:

#1 Kundesegment

Et kundesegment beskriver hvilke grupper mennesker du ønsker å betjene i et bestemt marked. Spørsmålet du bør stille deg her er: Hvem skal jeg skape verdi for? Det kan for eksempel være massemarked, nisjemarked eller flersidet marked.

#2 Verdiforlag

Her skal du definere hva du tilbyr ditt kundesegment/er. Her bør du spørre deg selv: Hva er det du leverer til kunden som skaper verdi for dem? Og hvilket behov dekker du? Det kan for eksempel være funksjonelle eller emosjonelle behov. Dette bør være noe som skiller deg ut fra konkurrentene.

#3 Kunderelasjoner

Kunderelasjoner handler om hvordan du skal skape relasjoner til dine kunder. Lojale kunder er lønnsomt, og du bør jobbe mot dette. Relasjonene kan for eksempel være personlige, eller mer automatiserte gjennom for eksempel Web.

#4 Kanaler

Beskriver hvilke kanaler du har tenkt til å bruke for å kommunisere, selge og distribuere dine varer og tjenester ut til kundene. Spørsmålet du bør stille er: Hvilke kanaler du når kundene dine best gjennom. Det er hensiktsløs å prøve å møte kundesegmentet i en kanal de ikke er tilgjengelig på.

#5 Inntektsstrømmer

Inntektsstrømmen forklarer hvordan du har tenkt til å tjene penger. Noen eksempler kan for eksempel være kontantsalg, abonnement, leie/leasing, reklame osv. Det må være i samsvar med verdien du skaper for kunden og hva de er villige til å betale.

#6 Nøkkelressurser

Nøkkelressurser handler om hvilke midler du må ha for å kunne oppfylle verdiløftet til dine kunder. Slike ressurser kan være menneskelige, immaterielle og finansielle.

#7 Nøkkelaktiviteter

Nøkkelaktiviteter omhandler hvilke aktiviteter du må iverksette for at forretningsmodellen skal fungere optimalt eller at du klarer å levere verdiløftet ditt. Her kan du stille deg følgende spørsmål: Hva er det jeg må være best på? Eksempler kan være produksjon, design og problemløsning.

#8 Nøkkelpartnere

Nøkkelpartnere er de partnerne du er avhengig av å samarbeide med for å levere verdiløftet til dine kunder. Eksempler er leverandører, produsenter, designere osv.

#9 Kostnadsstruktur

Kostnadsstruktur er de kostnadene knyttet til utvikling av selve forretningsmodellen. Kostnadene vil variere avhengig av forretningsmodellen.

Se hvordan du kan jobbe med Business Model Canvas ved å klikke her.

-Azul Delfina

Kilder brukt i dette innlegget:

  • Innovasjon Norge
  • Alexander Osterwalder og Yves Pigneur. 2015. Business Model Generation. 

One Reply to “9 byggeklosser for en suksessfull forretningsmodell”

  1. […] Azul Delfina February 7, 2019 Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen […]

Legg igjen en kommentar