GRIT: En teori for suksess

Har du noen gang lurt på hvorfor noen mennesker lykkes mer enn andre og hva det skyldes? Den amerikanske psykologen Angela Duckworth forklarer at hemmeligheten til fremragende prestasjon ikke skyldes talent, men en blanding av lidenskap og utholdenhet mot langsiktige mål hun kaller «GRIT».


Tradisjonelt sett har suksess blitt forbundet med talent og høy intelligens. Selskaper som Google har brukt mye tid på å sette sammen perfekte team basert på disse egenskapene med et ønske om å lykkes, men jeg spør meg selv; er det egentlig slik at talent og intelligens skjuler seg bak enhver suksesshistorie?

En rekke studier utført av Angela Duckworth viser at det nødvendigvis ikke er slik. Talent og intelligens har betydning for suksess, men det gir likevel ingen garanti for at du vil lykkes. I det lange løp er GRIT av minst like stor betydning, om ikke mer, mener Duckworth.

I dette innlegget vil jeg gå gjennom følgende:

  • Hva er GRIT?
  • Hvorfor GRIT?
  • Hvordan dyrke GRIT?

Hva er GRIT?

GRIT er kort forklart et konsept som hjelper deg å nå dine langsiktige mål. Det handler om å ha lidenskap og utholdenhet ovenfor dine mål, slik at du faktisk når dem (1). En måte å forstå GRIT på er ved å se på hva det ikke er. GRIT handler ikke om å ha talent eller høy intelligens. I stedet dreier det seg om å ha et mål du bryr deg så mye om at det organiserer og gir mening til nesten alt du gjør. Slik jeg ser det, kan det også beskrives som å ha enorm gjennomføringskraft og driv for å lykkes.

Så hvorfor er GRIT så vikitg?

Den største fordelen med GRIT er at det kan hjelpe deg å nå dine mål og drømmer. GRIT bidrar til fokus, økt motivasjon og høyere gjennomføringskraft. Uansett hvilke mål du prøver å oppnå så kan du bruke GRIT for å komme deg dit. Har du noen gang tatt deg selv i å gi opp når ting blir vanskelig? GRIT kan hjelpe deg å holde motet oppe når ting blir tøft slik at du kommer nærmere dine mål.

Hvordan dyrke GRIT?

Den gode nyheten er at GRIT kan trenes opp. Ifølge Duckworth handler det om å utvikle visse persolighetstrekk som til sammen vil hjelpe deg å realisere ditt potensial og nå dine høyeste ambiasjoner. Personlighetstrekkene er basert på de egenskapene som var gjennomgående blant deltakerne i hennes studier.

Duckworth har identifisert følgende 4 personlighetstrekk eller egenskaper for langsiktig suksess:

1. Forfølg interesser og lidenskaper

Det handler om å finne noe du synes er interessant å jobbe med – noe som driver og motiverer deg. Personer som jobber med ting de har lidenskap for, jobber som regel hardere og gir seg ikke like lett som personer som ikke forfølger sine interesser. I tillegg blir man dyktigere i de feltene man har interesse for, og du kan spare deg for mange bortkastede år. Å bruke energi på et område hvor du mangler interesse og lidenskap er på flere måter oppskriften på elendighet.

Visste du at grunnleggeren av nettgiganten Amazon, Jeff Bazoz, i utgangspunktet ville bli fysiker? Bezos sa følgende i et intervju med CNBC:

«I thought I wanted to be a physicist and halfway through, I figured out I wasn’t smart enough to be a physicist.»

Han skiftet derfor til business, startet Amazon og vi vet hvordan det gikk. Endringen han gjorde førte han nærmere sine interesser og lidenskaper. «You’ve gotta figure out what you love, and it’s going to bring you great joy», sa Bezos videre i intervjuet. Bezos suksess illustrerer viktigheten av å forfølge sine lidenskaper for høy oppnåelse og økt tilfredstillelse i livet generelt.

2. Du må være villig til å «put in the work»

Er det noe som kjennetegner personer med GRIT så er det at de alltid ønsker å forbedre seg selv, til tross for hvor gode de er, eller hvor vanskelig ting kan bli til tider. Suksess kommer ikke av seg selv, det er noe du må være villig til å jobbe for. Når du har identifisert din interesse, er første steg å forfølge den. Videre må du sørge for å bli litt bedre hver eneste dag. Husk at du aldri blir helt utlært!

3. Det handler om å finne noe som skaper mening for deg

Når hensikten din er større enn dine utfordringer, vil du ikke gi opp når vanskelige tider viser seg. Hva som skaper mening for deg er nært knyttet til dine verdier, og det er opp til deg selv å definere hva som gir arbeidet ditt mening. I studiene viser Duckworth at de som lykkes i stor grad er bevisste på hva som gir dem en følelse av mening (2). Dette skaper økt verdi og glede, og bidrar til økt motivasjon og driv som er viktige forutsetninger for at du skal nå dine langsiktige mål.

4. Ha tro på at deg selv

Personer med «Growth mindset» har troen på at hardt arbeid lønner seg og at de har det som skal til for å lykkes (3). En konsekvens av growth mindset er at personen gjerne liker utfordringer, og at innsats er nøkkelen til fremgang. Midlertidige tilbakeslag tar ikke motet fra de som har et growth mindset, de tror at feilslag er en mulighet for å lære – og det samme gjelder for suksess. Å jobbe seg gjennom ubehag er derfor en stor del av GRIT. Du må ta utfordringer på strak arm, lære av feil og aldri gi opp for å komme deg dit du vil!

Les også: Growth mindset vs fixed

Har du GRIT? Test deg selv med GRIT-skalaen for å finne det ut.

Det er sjeldent at noen skårer høyt på alle grit-punktene. Men de fleste kan trene seg til å skåre ganske bra på en del av dem. Prøv og øv – kanskje blir en del sider av livet da litt enklere og du kommer nærmere drømmen!

Hvor kan du lære mer om GRIT?

Hør på Angela Duckworth innlegg på Ted Talk og få en dypere innsikt i hva grit betyr for fremgang.


-Azul Delfina

4 Replies to “GRIT: En teori for suksess”

  1. […] Azul Delfina February 20, 2019 Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen […]

  2. Andreas Emanuel says: Svar

    Godt skrevet! Flink du er 🙂

  3. […] Les også: Teorien om Grit som en prediktor for suksess […]

Legg igjen en kommentar