Sosiale medier: Tips til hvordan velge riktige kanaler

Når det kommer til å velge hvilke sosiale medier du skal velge er svarene ikke alltid like åpenbare. Mange føler seg kanskje presset til å være tilstede på alle sammen, men det krever ressurser i form av tid og penger. Dessuten er det ikke nødvendigvis slik at alle kanaler er det rette for deg og din bedrift. Så hvordan skal du velge riktige sosiale kanaler for deg?

I dette innlegget vil jeg forsøke å gjøre valget enklere for deg som ikke har erfaring med strategisk bruk av sosiale medier. La oss sette i gang!

Alt starter med å ha en god plan

Skal du lykkes med sosiale medier er du nødt til å gå strategisk til verks, og legge en plan. For å jobbe strategisk med sosiale medier kan du benytte deg av POST-modellen som er et strategisk rammeverk.

POST står for people (målgruppe), objective (mål), strategy (strategi) og technology (kanaler).

POST-modellen et godt utgangspunkt for å velge riktige kanaler. Dette fordi den hjelper deg å besvare noen grunnleggende spørsmål som er førende for hvilke kanaler du bør benytte deg av.

De første komponentene i modellen representerer grunnlaget for valg av kanal, og kan oppsummeres med følgende spørsmål:

Hvem er målgruppen, og hva kjennetegner den?

Først starter du med å kartlegge hvem du ønsker å nå ut til ved bruk av sosiale medier. Still deg følgende spørsmål: Hvem er målgruppen min? Hvor befinner de seg? Hva kjennetegner deres atferd på sosiale medier? Er de aktive, eller passive?

Når du vet hvem målgruppen din er, og hva som kjennetegner den, vil du bli i stand til å fatte beslutninger som gir mening for din målgruppe. Det er ikke vits å tilrettelegge for aktiviteter som skal engasjere en målgruppe hvis målgruppen i utgangspunktet er passive på sosiale medier. Det må være sammenheng mellom aktivitet og engasjement.

Når du har svart på disse spørsmålene, vil du videre bli i stand til å sette deg mål for hva din tilstedeværelse i sosiale medier skal bidra til.

Hva ønsker du å oppnå ved bruk av sosiale medier?

Definer hva du ønsker å oppnå med din tilstedeværelse på sosiale medier. Spør deg selv: Hva er målene for bruk av sosiale medier?

Det er viktig at du setter deg mål. Uten mål har du nemlig ingen mening. Da vet du ikke hva du prøver å oppnå, eller hvordan og når du har oppnådd noe.

Målet skal også bidra til å gi en god pekepinn på hvilken kanal du bør bruke. Har du et mål om å øke salget på nettbutikken din vil det være hensiktsmessig å benytte seg av en kanal som egner seg til dette. I dette eksempelet kan du eksempelvis poste lenker til produkter på Facebook.

Les mer om hvordan du kan sette gode mål for sosiale medier her.

Til syvende og sist er formålet med dine valgte sosiale medier å støtte oppnåelsen av dine strategiske mål.

Hva kjennetegner de ulike sosiale mediene?

Det som fungerer på Facebook, fungerer nødvendigvis ikke på Instagram, og LinkedIn. Derfor har jeg laget en oversikt over de viktigste kjennetegnene til de mest brukte sosiale medier kanalene, slik at du lettere kan få oversikt over hvilke kanaler som egner seg for din målgruppe og mål.

Facebook

Med nærmere 3,4 millioner norske brukere er Facebook en av de mest populære plattformene, ikke bare for personlig bruk, men også for bedrifter. Den store brukermassen gir muligheter for deg som ønsker å nå ut til mange. Ulempen er at du i stor grad må kjøre betalt annonsering for å dra nytte av rekkevidden. Likevel er det store muligheter for at du får god ROI (Return On Investment).

Ifølge Ipsos brukerundersøkelse kan vi se at brukene i aldersgruppen 18-29 år har avtatt marginalt de siste årene. Samtidig øker den i alle de andre aldersgruppene. Dette kan tyde på at Facebook har mistet populæritet blant de yngre brukerne, og at eldre aldersgrupper er mer aktive og engasjert i det sosiale nettverket. Det kan være greit å tenke på dette hvis du er opptatt av å nå en yngre målgruppe. Kanskje det da er lurere å velge en annen kanal.

Facebook er en god kanal hvis du for eksempel har som mål å bygge merkevare. Les mer om hvordan du kan bygge merkevare på Facebook i innlegget til min medstudent, Julie Foss.

Instagram

Et bilde er verdt 1000 ord sier dem, og forklarer kanskje veksten Instagram opplever. Instagram er en riktig kanal for bedrifter som på en naturlig måte kan dra nytte av visuell fremstilling i kommunikasjonen sin. Brukere benytter seg nemlig av det sosiale mediet for å bli inspirert, og oppdage nye ting.

Ipsos undersøkelsen viser at andelen brukere er størst mellom kvinner med 59%, og videre følger menn med 41 %. Andelen er også størst mellom aldersgruppen 18-29. Dette tyder på at kanalen egner seg godt til å nå ut til en yngre målgruppe. Likevel viser tallene i undersøkelsen at de eldre følger etter. Så det er viktig å tenke at det ikke kun er en kanal for å nå ut til unge.

Instagram er en visuell kanal som åpner opp for flere kreative måter å kommunisere med målgruppen på. Som en generell regel sier man at visuelt innhold er bedre på å fange oppmerksomhet og skape engasjement, i tillegg til at budskap som regel kommer bedre frem. Er du for eksempel et reisebyrå, kan du bruke Instagram for å dele fristende bilder av destinasjonene du leverer, eller om du er en butikk så kan du informere kundene dine om nye produkter.

Instagram kan du benytte deg av både organisk og betalt. Les mer om hvordan du kan bruke Instagram som kanal her.

Youtube

Når vi tenker på «sosiale medier» tenker vi automatisk på Facebook, Instagram og Twitter. Men hva med Youtube?

Det er verdens største nettsted for video, og det nest største sosiale mediumet etter Facebook. 40% av Norges befolkning har profil her.

Youtube brukes i størst grad av unge, og det er aldersgruppen 18-29 år som dominerer. Likevel er det ingen grunn til å tenke at dette kun er en kanal for unge, da andelen av de eldre aldergruppen er tilstrekkelig stor.

Brukerne på Youtube består av 60% av menn, og 40% av kvinner. Dette sier noe om at det kan være en god kanal hvis du ønsker å målrette deg mot en mannlig målgruppe, men samtidig egner den seg også for å nå ut til kvinner.

Siden Youtube ble kjøpt opp av Google i 2006, er YouTube en annen plattform som søkemotoren prioriterer i søkeresultatene. Så visst du er opptatt av synlighet (som du absolutt bør være), er dette kanalen for deg.

Les mer om hvordan du kan bruke Youtube som kanal.

Snapchat

Denne kanalen har nærmere 2,5 millioner norske brukere, og er den nest største sosiale kanalen etter Facebook. I likhet med Instagram, drar denne kanalen fordeler av visuelt innhold. Snapchat egner seg godt for deg som ønsker å bygge relasjoner med dine kunder.

Mange tror at Snapchat kun er en kanal for unge, men tall fra Ipsos-rapporten motbeviser dette. Snapchat har nemlig 71% dekningsgrad i aldersgruppen 30-39 år, og i aldersgruppen 40-59 er dekningsgraden på 61%. Dette indikerer at det er en allsidig kanal når det kommer til alder.

Snapchat tilbyr flere målsettingsalternativer, som gjør kanalen ideell for å generere nye kunder, salg eller retargeting til eksisterende kunder. Snapchat har også lansert piksel, slik at man kan spore eventuelle konverteringer, som er et stort pluss når man jobber med digital markedsføring.

LinkedIn

Det er i dag 1,2 millioner nordmenn som har bruker på LinkedIn og det vokser stadig. Om virksomheten din er i B2B-markedet er LinkedIn kanalen for deg. LinkedIn skiller seg fra de andre sosiale mediene, fordi den er spesielt utviklet for bedrifter og fagfolk.

I denne kanalen er det spesielt fokus på innhold. Fagartikler og nyheter er innhold som spesielt trigger på LinkedIn, og på den måten blir kanalen et forum for fagartikler og kunnskapsdeling.

Les seks tips til markedsføring på Linkedin.

Twitter

Twitter har en relativt ung brukermasse, og nærmere 1 million nordmenn har bruker. Med sine hyppige oppdateringer appellerer Twitter spesielt til “informasjonsjunkier”. Som med Facebook, vil du få mer effekt av Twitter om du prioriterer toveiskommunikasjon ved å snakke med følgerne dine.

Twitter er en interaktiv kanal. Man kan nesten sammenligne Twitter med å sende tekstmeldinger. Dette innebærer at det også er en høyere aksept for å publisere hyppigere på Twitter, enn i mange andre kanaler. Om virksomheten din aktivt ønsker å kommunisere med sine følgere, og er klare til å svare dem, er kanalen perfekt for deg.

Twitter er optimal hvis målet er å øke antall tilhengere, og øke nivået av engasjement på dine sosiale plattformer.

Noen siste tips

For å oppnå det du ønsker, er det viktig at du jobber med den rette kanalen. For å velge riktig kanal, vil forhåpentligvis tankene overfor gjøre det enklere for deg å velge hvilke sosiale medier du skal benytte deg av.

I tillegg handler det i stor grad om å prøve deg frem og se hvor du får best respons. Men ikke begynn med alle på en gang. Ikke minst vil det være viktig at du dokumenter prosessen slik at du kan sammenligne resultatene, og benytte deg av de kanalene som gir best effekt i henhold til målgruppen og målet du har satt deg.

Kilder brukt i dette innlegget:

Les også hvordan du kan dra nytte av video i markedsføring din her

4 Replies to “Sosiale medier: Tips til hvordan velge riktige kanaler”

  1. Utrolig oversiktlig og bra skrevet Azul, du er SÅ flink! 😀

  2. […] Azul Delfina Albrigtsen March 31, 2019 Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen […]

  3. […] Les gjerne innlegget til min medstudent Azul Delfina Albrigtsen her. […]

  4. […] Les gjerne innlegget til min medstudent Azul Delfina Albrigtsen her. […]

Legg igjen en kommentar